עימוד לספר עיון

אנגלית


כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר ארכאולוגיה

אנגלית + עברית

כולל: עיצוב הספר, עיצוב הטקסט, סדר / סידור הטקסט, גרפיקה לספר, עימוד הספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד למילון

יוונית-עברית עברית-יוונית

כולל: עיצוב ספר, עיצוב טקסט, סדר / סידור טקסט, גרפיקה לספר, עימוד ספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה לאור בעצמךעימוד לירחון

יפנית + עברית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר עיון

אנגלית + יוונית עתיקה

כולל: עיצוב הספר, עיצוב הטקסט, סדר / סידור הטקסט, גרפיקה לספר, עימוד הספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר תפילה

אנגלית + עברית עם ניקוד

כולל: עיצוב ספר, עיצוב טקסט, סדר / סידור טקסט, גרפיקה לספר, עימוד ספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר פירושים

אנגלית + עברית עם ניקוד

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לירחון

עברית

כולל: עיצוב הספר, עיצוב הטקסט, סדר / סידור הטקסט, גרפיקה לספר, עימוד הספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר קריאה

אנגלית + עברית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר קריאה

אנגלית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לחוברת פירסום

שפות מתחלפות (אנגלית / צרפתית / גרמנית / רוסית...)

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר לימוד

מוסיקה

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאור