עימוד וגרפיקה בכל השפות   •   www.marzel.com   •   02-5834267

ישמח משה

שאלות ותשובות בהלכות שבת

הרב משה יגאל כהן

בס"ד אספנו אומץ ולקטנו מתוך ספרי האחרונים את כל פסקי ההלכה למעשה בדברים השכיחים והמצויים ביותר בהלכות שבת, בסגנון של שאלה ותשובה בתמציתיות ובשפה קלה וברורה השווה לכל נפש, למען ירוץ הקורא ויהיה הקורא בקי בהלכות שבת המרובות, אשר לצערינו מרוב הטרדות והטלטולים בעניני העולם הזה, אין שמים לב ועוברים על איסורי תורה ודברי סופרים.

—————

328 עמודים מפוארים

הפקה ופיקוח: הרב יוסי שמשון

עימוד: מרזל א.ש. — ירושלים

—————

לרכישת הספר:

סלמאן חוגי: 050-3039000

—————