עימוד וגרפיקה בכל השפות   •   www.marzel.com   •   02-5834267

משא חיים

ה.י. בן אהרון (חזק)
יוחנן כהן קזאק

אורה סידיס

כתיבת מסע חייו של אבא היה גם לי למסע חיים, מסע שבו חזרתי וצעדתי לאורך כל שנות חיי ובדרך הכתיבה הצלחתי להסיר ממני משא כבד...

—————

141 עמודים, עם תמונות ואיורים

עריכה: שלומית פרי

עימוד: מרזל א.ש. — ירושלים

לרכישת הספר:
orasidis149@gmail.com
052-3857278