יש מעצבים שמציגים לראווה רק את כריכות הספרים. אני חושב שעיצוב העמודים-הפנימיים של הספר חשוב יותר ומציג נכונה את יכולותינו. ולכן אלו הדוגמאות שמוצגות כאן.

לדוגמאות לעטיפות הספרים, שוטטו בין דפי המחברים שלנו. דף כזה ניתן למחברים שרוצים בכך, כדי לסייע להם בקידום הספר.עימוד לספר עיון

אנגלית


כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר ילדים

עברית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר ארכאולוגיה

אנגלית + עברית

כולל: עיצוב הספר, עיצוב הטקסט, סדר / סידור הטקסט, גרפיקה לספר, עימוד הספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד למילון

יוונית-עברית עברית-יוונית

כולל: עיצוב ספר, עיצוב טקסט, סדר / סידור טקסט, גרפיקה לספר, עימוד ספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה לאור בעצמךעימוד לירחון

יפנית + עברית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר עיון

אנגלית + יוונית עתיקה

כולל: עיצוב הספר, עיצוב הטקסט, סדר / סידור הטקסט, גרפיקה לספר, עימוד הספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר תפילה

אנגלית + עברית עם ניקוד

כולל: עיצוב ספר, עיצוב טקסט, סדר / סידור טקסט, גרפיקה לספר, עימוד ספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר פירושים

אנגלית + עברית עם ניקוד

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לירחון

עברית

כולל: עיצוב הספר, עיצוב הטקסט, סדר / סידור הטקסט, גרפיקה לספר, עימוד הספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר קריאה

אנגלית + עברית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד ספר קריאה

אנגלית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד לספר, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לחוברת פירסום

שפות מתחלפות (אנגלית / צרפתית / גרמנית / רוסית...)

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר לימוד

מוסיקה

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר ילדים

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר שירים

עברית-
רוסית

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאורעימוד לספר שו''ת
(שאלות ותשובות)

כולל: עיצוב לספר, עיצוב לטקסט, סדר / סידור לטקסט, גרפיקה לספר, עימוד, הכנה לדפוס / קדם דפוס, וסיוע בהוצאה עצמית לאור