ד''ר שושנה-רוז מרזל

ירושלים

טלפון:  02-5836954

דוא''ל:  shoshi@marzel.com