התנהלות בכביש ברכיבה-באופנוע בקבוצה

נסיעה רגילה:

טור מדורג, בתוך הנתיב.
שמירת מרחק־עצירה (2 שניות) מהכלי שלפניך באותו צד.בכביש מפותל או משובש:

התכנסות לטור עורפי.
שמירת מרחק־עצירה (2 שניות) מהכלי שלפניך.

* האיורים נלקחו מ-milehigh-harley.com/Harley-Blog/2012/01/motorcycle-hand-signals