שושנה רוז מרזל
ספרות צרפתית ותיאוריות אופנה


השכלה

Ph.D בספרות צרפתית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
נושא התזה: "הלבוש ברומאן בצרפתי של המאה התשע-עשרה", בהנחייתה של פרופ' לנה שילוני.

מ.א. ספרות כללית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תדמיתנות, שנקר.

ב.א. ספרות צרפתית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תחומי עניין והתמחותמרצה:  בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים;  המכללה האקדמית צפת.

מייצגת בישראל את החברה המדעית:  Société des études romantiques et dix-neuvièmistes, Paris.